Ortak Kurumlar

Kyushu University

Kyushu Üniversitesi

Kyushu Üniversitesi, kuruluşu 1911 yılına dayanan köklü bir üniversitedir. Yüz yılı aşan geleneklere dayalı altyapımızla “Sürekli ve özerk reformlarla, bir yandan uluslararası düzeyde eğitim kalitesini taahhüt ederken, diğer yandan canlılığı ve gelecekteki potansiyel sorunları ele alma konusundaki kararlılığıyla ön plana çıkan üst düzey bir eğitim ve araştırma merkezi olmayı amaçlıyoruz” şeklinde ifade ettiğimiz temel felsefemize dayalı olarak gelecekteki sorunların beraberinde getireceği güçlükleri göğüslemeye her zaman hazır olan bir üniversiteyiz.

1. Dünyanın En Üst Düzey Araştırma Olanakları
Kyushu Üniversitesi yaklaşık 3.500 eğitmen ve araştırmacı (300 civarındaki yabancı ülke vatandaşı araştırmacı dahil) istihdam etmekte ve dünyanın en üst düzey araştırmalarını gerçekleştirmektedir. Times Higher Education dergisi tarafından 5. (Japonya Sıralaması 2018), 2019 QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda ise genelde 126., Asya kıtasında 30., Japonya’da 8. seçilen üniversitenin araştırma ve eğitim becerileri dünyanın dört bir tarafında takdir görmektedir. Ayrıca, 2019 QS Alana Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda mühendislik alanında (Küresel Kaynaklar) en yüksek uluslararası standartlara sahip üniversiteler arasına girmeyi başaran üniversitemiz, yurt dışından gelen çok sayıda araştırmacısıyla birlikte araştırmaları teşvik etmeyi sürdürmektedir.

2. Yetenekli İnsan Kaynakları Yetiştirmeye Yönelik Eğitim Ortamı
Üniversite, bünyesinde on iki fakülte, on sekiz bağlı okul, dört meslek yüksekokulu ve beş araştırma merkezi barındırmaktadır. İngilizce eğitim ve diploma veren 64 lisansüstü eğitim programı ve beş fakülte programı oluşturduk. Eğitim müfredatımız, Japonya’da eğitim gören yabancı öğrencilerin farklı ve çeşitli ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı. Öğrenci değişim programlarıyla ilgili sözleşmelere imza atmış güçlü üniversite organizasyonundan çeşitli öğrencileri kabul ediyor ve böylelikle, bir taraftan bu öğrencilerin karma eğitim programları aracılığıyla geniş bir bilgi birikimi ve farklı bakış açıları geliştirmesine olanak tanırken, diğer taraftan dünya çapında gelişime katkıda bulunabilecek insan kaynaklarını yetiştirmek amacıyla kurduğumuz yerleşke ile yaşamları boyunca özerk eğitimlerini sürdürüp küresel şirketlerde lider pozisyonlarda görev yapan kişilere dönüşmelerine destek oluyoruz.

3. Çeşitlilik İhtiyacını Karşılayan Destek Sistemi
Kyushu Üniversitesi, Japonya’nın en büyük üniversite yerleşkesi olan Ito Yerleşkesi (272 hektar), Maidashi Yerleşkesi, Ohashi Yerleşkesi ve Chikushi Yerleşkesi olmak üzere toplam dört yerleşkeye sahiptir ve bu yerleşkelerde şu anda yaklaşık 97 ülkeden toplam 2,521 değişim programı öğrencisi eğitim görmektedir. Değişim programı öğrencilerine Japonya’ya gelmeden önce destek sunmak amacıyla her yerleşkede Yurt Dışı Değişim Programı Öğrenci ve Araştırmacı Destek Merkezleri kurarak, Yerleşke Yaşam ve Sağlık Destek Merkezleri’nde çeşitli dillerde iletişim kurma becerisine sahip danışmanlar görevlendirerek ve mesleki destek sağlayan uzman personeller istihdam ederek üniversite yaşamının her aşamasını kapsamı altına alan güçlü bir destek sistemi kurduk. Ayrıca, yeni değişim programı öğrencileri için yurtlar hazırladık ve Japonya’ya yaptıkları yolculuklarının sorunsuz tamamlanması için Fukuoka Havalimanı ile yurtlar arasında taşıma hizmeti sunan servis otobüsleri koyduk. Yurtlarda kalan öğrencilerin iletişim becerileri bağlamındaki eksiklikleri dolayısıyla endişelenmelerinin önüne geçmek ve kendi ana eğitim alanlarına ek olarak Japonca eğitimi de almalarına olanak tanımak amacıyla Japonca dil kursları da sunuyoruz.

4. Güçlüklere Göğüs Germeye Devam Eden Üniversite Kültürü
Kyushu Üniversitesi olarak bizi güçlü kılan unsur, araştırmacılarımızın entelektüel merakından doğan çeşitli alanlarda yürütülen yaratıcı ve temel niteliğindeki akademik araştırmalardır. Yenilikçi anlayışımızın, uzman konu başlıklarına ayrılmış akademik alanların teşvik edilmesi ve ardından farklı alanlardaki çalışmaların aynı potada eritilip birbiriyle entegre hale getirilmesiyle yarattığı ivmeyi kullanarak insanoğlunun karşı karşıya kaldığı sorunları çözmeyi ve yeni sosyal sistemleri üzerinde yapılacak doğrulama deneyleriyle ilgili önerilerde bulunup bu deneyleri yürütmeyi hedefleyen çığır açıcı nitelikte araştırmalarda aktif rol aldık.

5. Fukuoka; Asya’da Değişimin Merkez Şehri
Fukuoka şehri, eski çağlardan bu yana değişimin merkezi olarak gelişim ve kalkınma açısından Asya kıtasına ve dünyanın geri kalan bölgelerine liderlik etmiştir ve Asya’da değişimin merkez şehri olarak bilinmektedir. Uçuş ve gemi güzergahları tam olarak oturmuş olup değişim faaliyetlerinde rol alan kişilerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Fukuoka Şehri, bir şehirde bulunması beklenen tüm özellikleri barındırması ve geniş doğal alanlarıyla hem şehir hem de kır hayatını birlikte yaşayabileceğiniz bir şehirdir. Ilıman ve hoş bir iklime sahiptir. Doğal afetlere nadiren maruz kaldığı için tasadan uzak yaşamak isteyenlerin tercihidir. Ayrıca, devlet tarafından belirlenen şehirler arasında en yüksek genç nüfus (15 ile 29 yaşları arasında) oranına sahiptir. Küresel girişimleri ve istihdamı teşvik etmeye yönelik bir özel bölge olma rolü gereği yeni kurulan şirketleri desteklemektedir ve işletme giderlerinin diğer büyük şehirlere göre daha düşük olması, Fukuoka’yı gençlerin hayata başlamasına olanak tanıyan bir şehir yapmaktadır.

İngilizce Lisans Programları

Kyushu Üniversitesi, İngilizce diploma veren 64 kurs sunmaktadır.
İngilizce LİSANS PROGRAMLARI (http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/g30/index.html)

Öğrenci Değişim Programları

Kyushu Üniversitesi, diğer üniversitelerle (bağlı üniversiteler) öğrenci değişim programı anlaşmaları imzalayan üniversitelerden gelen öğrencileri üç genel programa kabul etmektedir. Kyushu Üniversitesi'nin bağlı üniversiteleriyle ilgili ayrıntılar için buraya tıklayın.

Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin ilk olarak gittikleri üniversitenin öğrenci değişim programından sorumlu departmanına başvurmaları gerekmektedir. Bireysel olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, başvurunuzu gittiğiniz üniversitenin öğrenci değişim programından sorumlu departmanı aracılığıyla gönderdiğinizden emin olun.

Değişim öğrencileri JTW, JLCC, herhangi bir fakülte veya lisansüstü eğitim programı bünyesinde eğitim alabilir.


・JTW
Lisans öğrencileri için dersleri İngilizce işlemeye yönelik bir programdır.
Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki internet sitesine başvurun.
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/

・JLCC
Bağlı üniversitelerde Japonya araştırmaları alanında eğitim alan lisans öğrencileri için dersleri Japonca işlemeye yönelik bir programdır.
Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki internet sitesine başvurun.
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jlcc/

・Fakülteler, Lisansüstü Eğitim Programı
Kyushu Üniversitesi fakülteleri ve yüksek lisans programı dahilinde verilen derslerin tamamlanmasına yöneliktir.
Derslerin çoğu Japonca anlatılır. Dolayısıyla, Japonca Dil Yeterlik Sınavının 1. Kademesine denk veya bunun üstündeki bir seviyede Japonca'ya hakim olmayı gerektirir.
Fakültelerde ve Lisansüstü Eğitim Programında belirli dersler İngilizce anlatılır. İlgili fakülte veya Lisansüstü Eğitim Programında yer alan İngilizce ders sayısı yeterliyse, okula veya programa kabul için 550 veya üzerinde bir TOEFL puanı alarak İngilizce yeterliliğin ispat edilmesi gerekir.
Lisansüstü Eğitim Programı bünyesindeki pozisyonlara başvuran öğrenciler, derslerini tamamlamak zorunda kalmadan araştırma konusunda rehberlik desteği de alabilir.
Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki internet sitesine başvurun.

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/admission/faculty-1
http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/admission/graduate-school

Kısa Süreli Öğrenci Değişim Programları

・JTW
Japan in Today’s World (JTW), Kyushu Üniversitesi ile öğrenci değişimi anlaşmaları imzalamış bulunan yurt dışı üniversitelerden seçilerek gönderilen değişim öğrencileri için İngilizce dersleri ve bağımsız araştırmaları odağına alan bir dönem veya bir yıl süreli özel eğitim kursları sunmaktadır.
JTW Anasayfası

・JLCC
Japon Dil ve Kültür Kursları (JLCC), öğrenci değişim programları kapsamında Japonya dışındaki üniversitelerde Japon dili ya da Japon kültürüyle ilgili alanlarda eğitim gören öğrencilere yönelik kısa süreli kurslardır. Bu kurslar, öğrencinin gerek Japonya üzerine gelecekte yapacağı araştırmalar için gerekli kabul edilen Japon dili yeterlik düzeyini iyileştirmeye, gerekse Japon toplumu ve kültürüne ilişkin bilgilerini geliştirmeye yönelik dersler içerir.
Japon hükümetinin finanse ettiği değişim programları kapsamında eğitim gören öğrencilere ek olarak, Kyushu Üniversitesi ile öğrenci değişim anlaşmaları imzalayan yurt dışı üniversitelerden gelen değişim öğrencileri de programa kabul edilir.
JLCC Anasayfası

・SIJ(önceki adıyla ATW) (Yaz Programı)
Summer in Japan (SIJ), yurt dışındaki üniversitelerden öğrenci kabul eden bir yaz programıdır. Japonya'nın geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin çok yönlü kurslar ve yoğun programlı Japonca dil sınıfları barındırır.
SIJ

・AsTW (Bahar Programı)
ASEAN in Today's World (AsTW), Kyushu Üniversitesi ile ASEAN üye ülkelerinin önemli üniversiteleri tarafından ortak yürütülen kısa süreli bir öğrenci değişim programı olup, öğrencilerin ASEAN üye ülkeleri ile Doğu Asya hakkında ve Asya dilleri kültürü üzerine İngilizce olarak eğitim almasına olanak tanır.
Bu programa, ASEAN ülkelerini merkezine alan yurt dışı üniversitelerden gelen çok sayıda üniversite öğrencisi katılmaktadır.
AsTW Anasayfası

Bağımsız Burs

Kyushu Üniversitesi Dostluk Bursu
Kısa süreli değişim programı öğrencileri ile çift ana dal programı öğrencilerine yönelik olarak Kyushu Üniversitesi tarafından verilen bağımsız bir burstur. Adaylar yılda iki kez değerlendirmeye alınır. Bu bursa ilgi duyan öğrencilerin [3. Öğrenci Seçme] altında listelenen ayrıntıları dikkatlice incelemeleri gerekir.

1. Öğrenci Seçme Dönemi
Aşama 1 (Burs Dönemi: Nisan - Eylül): Önceki yılın Aralık ayı civarında
Aşama 2 (Burs Dönemi: Ekim - Mart): Aynı yılın Mart ayı civarında
* Hem Aşama 1 hem de Aşama 2 için burs döneminin süresi azami altı aydır.
* Öğrenciler Aşama 1 ile Aşama 2'ye aynı anda başvurabilir.

2. Ödemeler
Burs: \aylık 80.000
Seyahat Masrafları: Maksimum \50.000 (Asya içinde)
Maksimum \100.000 (Asya dışında)
* Okul ücretleri karşılanmaz.
* Burs ve seyahat masrafı olarak verilen tutarlar, tarama sonuçlarına paralel olarak yukarıda belirtilenlerden farklılık gösterebilir.

3. Öğrenci Seçme
Başvurunuzu ve gerekli belgeleri değişim programı öğrencisi olarak katılmak istediğiniz fakülte veya lisansüstü eğitim programının öğrenci işlerinden sorumlu kişiye vermeden önce öğrenci seçme koşullarının tümünü dikkatli bir biçimde inceleyin. Öğrenci işlerinden sorumlu kişi dışındaki kişilere gönderilen başvuruların işleme konulmayacağını unutmayın.
Fakülte ve lisansüstü eğitim programlarında öğrenci işlerinden sorumlu kişilere ilişkin ayrıntılar için buraya başvurun.

Global Gateways Dostluk Bursu (http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/admission/private-expense)

Değişim Programı Öğrencileri için Destek Sistemleri

Kyushu Üniversitesi, Japonya'ya ülke dışından gelen yabancı değişim programı öğrencilerinin üniversitedeki eğitim ve araştırma faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde başlamalarını sağlamak için aşağıdaki sistemleri kurmuştur ve kesintisiz sürdürmektedir.

Sunulan Hizmetler
Vize almak için Uygunluk Sertifikası (CoE) göndermeye yönelik prosedürler
İniş sonrası konaklama ve Fukuoka Havalimanı'ndan üniversiteye ulaşım desteği
Oturmak üzere konut arama ve kira kontratı imzalamayla ilgili tüm prosedürler konusunda destek
Japonya'da yaşamayla ilgili tüm prosedürlerde destek
Üniversite belgelerinin İngilizceye çevrilmesi desteği
Çevirmenler ve Danışma Noktaları
Değişim programı öğrenci destek ekipleriyle irtibatı ve işbirliğini sürdürme
Yurt dışından gelen değişim programı öğrencilerinin ve araştırmacılarının ihtiyaç duyduğu tam kapsamlı yaşam tarzı desteği.

Kaynak: Kyushu Üniversitesi Yurt Dışı Değişim Programı Öğrenci ve Araştırmacı Destek Merkezi

Related posts