VOICES

Turkey

OGUZ GOKHAN YILMAZ

MEXT Social Science

İlk olarak Kyushu Üniversitesi’nin dört çeyrek döneme sahip olması sebebiyle akademik dönemlerin burada farklı olduğunu belirtmeliyim. Aslında bir yıl iki döneme ve her dönem de iki çeyrek döneme bölünmüştür. Her çeyrek dönem – en azından yüksek lisans öğrencileri için – bir mini dönem gibidir zira çeyrek dönemde de dersler değişmekte ve sınavlar yapılmaktadır.

Yine tatil dönemlerinin de ülkemizden farklı olduğunu ifade etmeliyim. Yılbaşı tatilinden ayrı olarak Şubattan Nisana kadar devam eden kış tatili ve Ağustostan Ekime kadar süren yaz tatili olmak üzere iki ana tatil dönemi bulunmaktadır. Hukuk fakültesi 2018 yılında Ito kampüsüne taşınmıştır ki bu durum fakültenin fiziki koşullarının ve tesislerinin çok iyi olmasını sağlamaktadır. Bir diğer söyleyişle hukuk fakültesi bünyesindeki her şey yenidir. Ito kampüsü birçok akademik ve sosyal tesis ile birlikte büyük bir kampüstür. Ito kampüsü şehir merkezinden biraz uzak olmasına rağmen havuz, spor salonu, atletizm sahası gibi spor tesislerinin yanında ve bir helal restoran, bir İtalyan restoranı ve daha makul fiyatlı ana yemekhaneyi ve diğerlerini de içeren yeteri kadar sosyal tesise sahiptir. Dersler ve notlara gelecek olursak, dersler hocaların anlatımı/sunumu ile işlenmektedir. Ayrıca genellikle dersler esnasında öğrencilerin derse aktif katılımı da beklenmektedir ki bu durum dersten elde edilecek notun belirli bir oranını oluşturmaktadır. Sınavlar ilgili dersin hocasına göre çeşitlilik gösterebilmekte ise de rapor hazırlama, sunum yapma, sınıf içi sınav ya da dağıtılan sınav sorularına belli sürede cevap hazırlama şeklinde olabilmektedir. Derslerin zorluğu ise her yerde olduğu gibi öğrenciye bağlıdır. Düzenli çalışan bir öğrenci için bir zorluk söz konusu değildir ve notlar doğrudan bu ilke ile paralellik göstermektedir. Kyushu Üniversitesi’nin bünyesinde spor, sanat eğlence vb. alanlarda eğitim ve faaliyet gerçekleştiren judo, Japon yazı sanatı vs. gibi pek çok öğrenci kulübü de bulunmaktadır. Örneğin, diğerlerinin yanında KUFSA (Kyushu Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Birliği) özellikle yabancı öğrenciler için farklı aktiviteler ve geziler düzenlemektedir.

Return to VOICES List